.

Allmänna leverans- och försäljningsvillkor

1. Priser

Priser angivna på forsedlar, fakturor, beställningar, orderbekräftelser, erbjudanden och prislistor är angivna med Finlands aktuella mervärdesskatt, fritt från säljarens lager, om inget annat anges. Alla priser som visas på vår hemsida innehåller alltid mervärdesskatt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra priserna utan förvarning.

Om tull, frakt, moms eller andra allmänna transportkostnader förändras dagen före leverans, har säljaren rätt att ändra priset på varorna i samma proportion som förändringen påverkar priset på varorna.

 

2. Valuta

Om priset är anget i en utländsk valuta, är kursen baserad på Finlands Banks säljkurs för den aktuella valutan, om inget annat anges i anbudet. Säljaren har rätt att korrigera priset i samma proportion som valutakursförändringen.

3. Packning

I priset är produkterna färdigt förpackade, färdiga för leverans.

 

4. Leveransvillkor

Leveransvillkoret är fritt från säljarens lager, om inte annat skriftligen avtalats.

 

5. Leverans

Om det inte finns en specifikt avtalad leveranstid, bestämmer säljaren leveranstiden. Vi eftersträvar att försöka skicka iväg de beställda produkterna inom en arbetsdag om de beställda produkterna finns i lagret vid tidpunkten för beställningen.

Reservation för mellanförsäljning vid offertförfrågningar om det är frågan om en lagervara. Dvs. säljaren har rätt att sälja varan till en annan kund under offertens giltighetstid.

Om tillverkaren av varorna eller den som säljaren köper varorna av inte har uppfyllt kontraktet och säljarens leverans blir försenad, är säljaren inte skyldig att ersätta köparen för möjligen orsakade skador (köplag § 34).

 

6. Restleveranser

Om produkten inte finns i säljarens lager vid tidpunkten för beställningen, kommer produkten att levereras senare, om inte annat avtalats vid beställning.

 

7. Faktureringsförsäljning

Köp mot faktura kräver öppnande av konto.

När du hämtar produkter mot faktura bör beställningsblanketten eller -numret motsvara beställningen. Den sökande måste uppvisa identitet på begäran. Kundens kredit kontrolleras alltid.

 

8. Betalningsvillkor

Betalningstiden för kunder med faktureringsavtal är 7 dagar, om inte annat överenskommits. Betalningstiden början från faktura datumet.

Säljaren debiterar inte extra för små fakturor, om inget annat överenskommits.

Eventuella fraktkostnader läggs till fakturans slutsumma.

Express- och specialtransporter debiteras enligt överenskommelse.

 

9. Dröjsmålsränta

För överskridande av betalningstiden har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta i enlighet med rekommendationer från finansministeriet vid tidpunkten.

 

10. Äganderätten

Den levererade varan förblir säljarens egendom tills hela köpesumman erlagts. Ansvar för produkten flyttas till köparen när varan levereras.

 

11. Anmärkningar

Anmärkningar angående produkten eller levererat antal skall ske inom 8 arbetsdagar från och med mottagandet av varorna.

 

12. kontroll av innehållet

Köparen är skyldig att kontrollera de mottagna produkterna. Säljaren är inte ansvarig för skador som orsakats pga. leverans av fel produkt.

 

13. Retur

Avtalat köp är bindande och säljaren måste inte godkänna returnering av produkten, om det inte är överenskommet. Enligt avtal levererade produkter kan returneras och krediteras endast om säljaren godkänner det. En sådan retur kräver oftast att den är i originalförpackning och oanvänd.

Om säljaren har godkänt returneringen, skall köparens namn och adress, orderbekräftelse- eller fakturanummer, orsak till retur samt med vem returen har överenskommit följa med vid returneringen.

Vid service och garanti returneringar skall också framgå en felrapport.

Felaktiga returneringar behandlas inte.

Returneringar skall skickas med vanlig post och frakten skall vara betald. Säljare krediterar inte returneringskostnaderna. Den returnerade produkten skall packas skilt i t.ex. den ursprungliga förpacknings lådan. På själva produkten eller på produktens egen förpackning får det inte finnas några adresslappar eller motsvarande, dvs. den returnerade produktens förpackning måste vara i försäljningsskick.

 

14. Garanti

 

Säljaren åtar sig att ge den levererade varan 1 års garanti för material- och/eller fabrikationsfel. Garantitiden börjar den dag varan levereras.

Kunden betalar kostnaderna för returneringen till säljaren och säljaren för leveransen av reparerad produkt till kunden.

Alla garantiarbeten skall gå via UTEC AB om inte annat överenskommits.

Utbytt eller reparerad produkt har garanti fram till den ursprungligt levererade produktens garanti datum.

15. Pris och specifikationer

I beskrivningar, bilder, ritningar, kataloger och i prislistor förevisade priser-, mått-, vikt- och prestandainformation samt övriga tekniska uppgifter är uppgivna utan att vara bindande, om det inte just i erbjudandet hänvisas till dem.

Mottagare av ovan nämnda uppgifter får inte utan givarens samtycke använda, reproducera, duplicera, dela eller på annat sätt tillhandahålla information om dem till tredje part.

 

16. Överensstämmelse

Vid beställning förbinder sig köparen att godkänna och följa säljarens leveransvillkor.

 

Cookies

Besökarens dator kan ibland överföra så kallade cookies ("kakor").

Cookies kan samla information såsom, genom vilka webbsidor du har besökt för att hitta vår webbplats, samt också när, vilken webbläsare du använder, din dators skärmupplösning och operativsystem, din dators IP-adress, alltså från vilken internet adress du skickar ifrån och vart de tas emot.

Cookie används av UTEC AB och dess partners för att följa med besökarantalet samt för att analysera och utveckla sidan för att bättre kunna betjäna besökare. Dessutom kan UTEC AB:s partners använda cookies för att rikta reklam och för att samla in information om besökarens besök på denna och andra webbplatser.

 

Vi använder cookies för att samla information om vad besökaren varit intresserad av på vår webbsida. Vi kopplar cookies från besökare med deras övriga personuppgifter.

 

Besökaren har möjlighet att förhindra användandet av cookies genom att ändra inställningarna i sin webbläsare så att webbläsaren inte tillåter lagring av cookies. Besökaren måste då godkänna att vissa funktioner på webbsidan påverkas och kanske inte fungerar korrekt.

 

Paytrail betaltjänstleverantör

Som betalningsförbindelse- och tjänsteleverantören fungerar Paytrail Plc (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail visas som betalningens mottagare i kontoutdraget eller på VISA-, Mastercardkortets räkningar och de vidarebefordrar betalningen till säljaren. Paytrail Oyj har verksamhetstillstånd för betalningsinstitut beviljat av Finansinspektionen. Vid klagomål ber vi er i första hand vara i kontakt med nätbutiken.

 

Paytrail Corporation, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakko Square 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830
www.paytrail.com

Nätbanker:

Vid betalningar via nätbanker genomför Paytrail Oyj (2122839-7) betalningsförmedlingstjänsten i samarbete med banker och kreditinstitut i Finland. För konsumenten fungerar tjänsten exakt på samma sätt som vid traditionell e- betalning.